Nanjing Aike Screw Pump Co., Ltd

Mob: +86-13605164428 

Tel: +86-25-85385831  85385832  84315399

Fax: +86-25-85350284

Email: screwpump@163.com 

Address: Kechuang Lu Jingang Kechuangyuan 3-402, Qixia District, Nanjing City.